Menu and search
English version German version Danish version French version Japanese version

Vi på Royal Greenland är stolta över att presentera vår All Natural märkning, som intygar att produkterna lever upp till våra grundläggande principer om renhet, hållbarhet och livsmedelssäkerhet.

Royal Greenlands All Natural sigill gäller för all fisk i sortimentet och kommer att användas i materialet för sortimentet och på våra etiketter. Principerna bakom All Natural är inte nya för Royal Greenland, utan är grundläggande för vårt sätt att tänka och arbeta i alla delar av värdekedjan. Här är de kriterier som gäller

Princip 1 - Renhet

  • Inga tillsatsämnen - Fisken behandlas inte med kemikalier eller tillsats ämnen på något sätt
  • Glasering - Produkterna glaseras med rent vatten för att skydda fisken under transport och lagring.

Princip 2 - Hållbarhet

  • All fisk fångas inom kvoterna - Alla produkter från vårt eget fiske fångas inom kvoterna, vilket även är ett absolut krav när det gäller handelsprodukter.
  • Spårbarhet - Vi kan spåra råvaror, förpackningar och ingredienser tillbaka till leverantören och vid behov tillbaka till källan.

Princip 3 - Livsmedelssäkerhet

  • Kvalitetskontroll: Alla fisk- och skaldjursprodukter genomgår en noggrann kvalitetsbedömning
  • Kvalitetscertifikat: Alla stora produktionsanläggningar är certifierade enligt BRC (British Retail Consortium)och/eller IFS (International Food Standard).