Menu and search
English version German version Danish version French version Japanese version

Vårt naturella sortiment

Royal Greenland erbjuder ett utbud av naturell fisk från hela världen. Sortimentet av naturell fisk består av högkvalitetsprodukter som är anpassade efter marknadens behov.

Vi erbjuder en mängd olika utskärningar och portionsstorlekar för varje enskild fisksort. Våra produkter är noggrant anpassade efter enskilda önskemål och traditioner på de marknader vi levererar till.

Nordic sortiment

Royal Greenlands Nordic sortiment består av ett urval av fisksorter som naturligt förekommer i Nordatlanten. Vi är lyckligt lottade som har en så rik naturresurs som simmar omkring i våra hav. Vi har ett ansvar att noggrant förvalta och skydda dessa resurser.

I dessa områden är Royal Greenland en betydande aktör inom fiskebranschen. Vi har egna fiskefartyg och trålare och en kontinuerlig och nära kontakt med lokala fiskare. På Grönland fångar vi liten grönländsk hälleflundra och grönländsk torsk, medan rödspätta, flundra och sej fångas längre österut i Nordsjön och Östersjön. Sortimentet omfattar även odlad lax (Salmo salar) från Norge och Färöarna.

Selected sortiment

Produkterna i detta sortiment är noggrant utvalda av våra inköpsexperter med kunder och slutanvändare i åtanke. Selected sortimentet anpassas kontinuerligt för att tillgodose kundernas behov, men bygger alltid på samma principer. All fisk från Royal Greenland fångas inom kvoterna, köps in på ett ansvarsfullt sätt och behandlas skonsamt.
Bland fisksorterna i Selected sortimentet ingår bland annat Alaska pollock, Kummel och Hoki.