Menu and search
English version German version Danish version French version Japanese version

De högsta kvalitetskraven

Vårt globala kvalitetsteam ser till att våra produkter uppfyller de högsta kvalitetskraven i världen.

Eftersom vi erbjuder fisk- och skaldjursprodukter av hög kvalitet tillämpar vi högsta tänkbara kvalitetskrav på alla delar av vår verksamhet, från fångst, bearbetning, paketering, distribution och produktutveckling.

Samarbete som säkerställer högsta kvalité

Vår kvalitetsavdelning, våra lokala kvalitetskontor och laboratorier fastställer de högt ställda kraven och arbetar hårt för att garantera 100% tillförlitliga kvalitetsprodukter. Vi samarbetar med myndigheter och kunder för att se till att våra produktionsanläggningar alltid uppfyller gällande lagstiftning för livsmedelssäkerhet.

Vår kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy är en garanti för att samma höga kvalitetskrav tillämpas på alla våra anläggningar. Vi garanterar dig goda fisk- och skaldjursprodukter var du än befinner dig i världen.