Menu and search
English version German version Danish version French version Japanese version

Certifieringar

En gemensam standard för kvalitetsledning, hållbart fisk och livsmedelssäkerhet.

I dag är certifieringar såväl från oberoende organisationer som från våra kunder ett måste och en naturlig del i den dagliga verksamheten. På Royal Greenland strävar vi efter att göra vår produktion så hållbar och säker som möjligt för att leva upp till de stränga krav som i dag ställs på fisk- och skaldjursprodukter. Det innebär att vi har tilldelats flera olika certifikat.

Leverantörsgranskning

Leverantörsgranskning har sedan flera år tillbaka utgjort en normal del av system och metoder för återförsäljare. Det är kvalitetsavdelningen hos de enskilda återförsäljarna och grossisterna som utför granskningarna. Men i takt med allt högre krav från konsumenterna, nya åligganden för återförsäljare och grossister, strängare föreskrifter och globalisering av produktleveranser blev det nästan omöjligt att utföra dessa enskilda granskningar. Många återförsäljare bestämde sig därför för att ta fram en egen gemensam standard för kvalitetsledning och livsmedelssäkerhet. Detta arbete ledde till att följande standarder skapades: the British Retail Consortium (BRC) och the International Food Standard (IFS).

Leverantörer och företag som vill certifieras i enlighet med IFS- och BRC-standarden bedöms av ett oberoende certifieringsorgan. På så sätt förblir alla involverade parter oberoende av varandra. Certifieringsorganet bidrar till att garantera systemets trovärdighet, och återförsäljarna kan förlita sig på att systemet är konsekvent. Det är dock inte juridiskt nödvändigt att vara certifierad. Kvalitetsledningen begränsas av standardens omfattning.
På Royal Greenland garanterar vi kvaliteten på våra produkter via våra egna kanaler och genom samarbete med myndigheterna. Vi har också fått certifieringar för många av våra produkter på flera produktionsanläggningar och arbetar ständigt för att få fler certifieringar.

Marine Stewardship Council (MSC)

Unilever och WWF (World Wildlife Foundation) upprättade Marine Stewardship Council (MSC) 1997. År 1999 gjordes MSC oberoende av båda organisationerna. MSC:s miljöstandarder för hållbart fiske utgår från FAO:s uppförandekod för ansvarsfullt fiske.