Menu and search
English version German version Danish version French version Japanese version

Krav på våra leverantörer

Eftersom vi vill kunna ge våra konsumenter de bästa fisk- och skaldjursprodukterna i världen ställer vi stränga krav på våra leverantörer och samarbetspartner.

På Royal Greenland ställer vi väldigt höga krav på våra leverantörer och externa partner. Det gör vi för att vi tar ansvar för varje enskild produkt. Det innebär att alla leverantörer som vill arbeta med Royal Greenland måste vara beredda på grundliga inspektioner.

Granskning och riskbedömningar av nya partner

Våra viktigaste leverantörer och externa partner väljs ut baserat på en riskbedömningsanalys. Högkvalificerade revisorer genomför granskningen i enlighet med Royal Greenlands stränga krav. Vi anser att det är det bästa sättet att garantera högsta möjliga livsmedelssäkerhet för våra produkter.
Före granskningen skickar Royal Greenland alltid ut en detaljerad blankett som ska fyllas i av den potentiella externa leverantören. Den ifyllda blanketten måste sedan alltid godkännas av Royal Greenlands kvalitetsavdelning. Blanketten arkiveras och används för efterföljande dokumentation som vid inspektioner på leverantörens anläggning.

Inspektioner

Våra leverantörer kontrolleras med jämna mellanrum så att de lever upp till våra högt ställda krav. Deras produkter övervakas och kontrolleras på den lokala produktionsanläggningen i enlighet med leverantörens HACCP-plan. Leverantören är skyldig att att rapportera eventuella avvikelser till Royal Greenland. I så fall görs en ny bedömning för att kunna komma fram till vad som ska ske därnäst.