Menu and search
English version German version Danish version French version Japanese version

Vi kvalitetssystem garanterar högsta möjliga nivå för säkerhet och kontroll

Vi garanterar att alla produkter från Royal Greenland uppfyller de höga krav som ställs på livsmedelssäkerhet och kontroll.

Get Adobe Flash player

 

Syftet med Royal Greenlands kvalitetsledningssystem är att garantera kvaliteten när det gäller sinnesintrycken (smak, lukt, utseende, konsistens), livsmedelssäkerheten och gällande lagstiftning på området.
Kvalitetsledningssystemet uppfyller HACCP-principerna (Hazard Analysis Critical Control Points), som är ett system för egenkontroll för att identifiera och bedöma risker inom livsmedelsproduktion. Systemet tar hänsyn till alla möjliga typer av risker med avseende på råvarorna och produktionsmomentet. Kontroller och övervakningsprogram införs efter genomgripande bedömningar och med utgångspunkt i gällande föreskrifter på området. Allra viktigast är att ha en mycket god kännedom om de råvaror som används för att kunna komma fram till rätt typ av övervakning. Det genomförs regelbundna interna och externa granskningar för att kontrollera att kvalitetsledningssystemet är effektivt och att åtgärderna införs. Royal Greenland samarbetar därför med flera internationella certifieringsorgan, till exempel IFS (International Food Standard) och BRC (British Retail Consortium).

Omfattande utbildning inom hygien och kvalitetsmedvetande

Royal Greenlands kvalitetssystem är förankrat inom produktion, där vår högkvalificerade och kvalitetsmedvetna personal ser till att allt löper på enligt plan. Våra kvalitetsavdelningar instruerar om, övervakar och följer upp nya initiativ. På varje anläggning ges personalen omfattande utbildning inom hygien och kvalitetsmedvetenhet för att garantera högsta möjliga säkerhetsnivå och kontroll.