Menu and search
English version German version Danish version French version Japanese version

Snabba och professionella lösningar

Vi hjälper dig att snabbt och effektivt lösa problem och frågor som kan dyka upp.

På Royal Greenland ser vi väldigt allvarligt på reklamationer, oavsett om de handlar om säkerhet, produktkvalitet eller andra problem. Vår policy är tydlig: Klagomål tas på allvar och följs upp snabbt och professionellt. Alla reklamationer registreras och åtgärdas. En plan utarbetas för att tillämpa den bästa och snabbaste lösningen på problemet. Vi tar alltid hänsyn till föreskrifter, livsmedelssäkerhet och kundernas behov.

Om någon vill inkomma med ett klagomål går det att skriva till adressen som står på produktförpackningen eller kontakta det lokala försäljningskontoret.