Menu and search
English version German version Danish version French version Japanese version

En stark aktör till havs

Royal Greenland är en aktör på den globala fisk- och skaldjursmarknaden, men vi utgår från Nordatlantens kalla och klara vatten. I farvattnen runt Grönland finns några av världens godaste och mest unika fiskar och skaldjur.

Grönland är en fiskenation där kunskaperna om olika fiskemetoder går i arv från far till son. Trots att Grönland har blivit ett modernt samhälle är fisket fortfarande den dominerande livsstilen. Branschen står för 95 % av den sammanlagda exporten och livnär en femtedel av den grönländska befolkningen.

Två typer av fiske

Fisket på Grönland är fördelat på två olika typer, kustfiske och havsfiske. Kustfisket brukar ske från små till medelstora fiskebåtar och utförs vanligtvis av lokala fiskare. På djupare vatten till havs fiskar stora industritrålare med bearbetningsutrustning ombord. Havsfiskefartygen måste landa minst 25 % av sin fångst för bearbetning på Grönland.

Läs mer om vår fiskeflotta på Grönland och om våra fiskemetoder