Menu and search
English version German version Danish version French version Japanese version

Fångstmetoder på Grönland

Våra traditionella och moderna fångstmetoder förser Royal Greenland med de finaste fisk- och skaldjursprodukterna i världen.

Trålning

Trålning är den mest utbredda fiskemetoden i dag eftersom den är så mångsidig och effektiv. För den här metoden används ett stort strutformat nät som hålls öppet av stora metallplåtar som också kallas trålbord. Nätet kan dras mellan ett eller två fiskefartyg. Flera olika trålningsmetoder används beroende på vilken sort som ska fångas. Alla trålarnät som används i vårt eget fiske på Grönland är utrustade med rister och flyktpaneler för att fånga färre oönskade arter. Dessutom provar vi ständigt nya tekniker för att minska vår inverkan på havsmiljöerna och vår bränsleförbrukning.

Långlinefiske

Långlinefiske är en metod som har använts på Grönland i flera hundra år. Fiskarna fäster en agnad krok på en lång fiskelina. Linan markeras med bojar och hålls ner med hjälp av ankare. Under sommaren tas fångsten om hand med hjälp av gummibåtar. Under vintern tar sig fiskarna ut på de tillfrysta fjordarna med sina hundslädar och gör ett hål i isen där de släpper ned sina linor. Några timmar senare dras linan in och fångsten transporteras till våra fabriker på hundsläde.
Långlinefiske är en väldigt selektiv fångstmetod som förser Royal Greenland med fisk av hög kvalitet såsom liten grönländsk hälleflundra, havskatt och kungsfisk.

Fällor

Att fiska torsk med hjälp av fällor är väldigt vanligt i kustområdena på västra Grönland. En nätinhägnad förankras mot bottnen och till stranden. Torsken kan ta sig in i fällan men inte komma ut igen. Fällan töms varannan dag genom att nätet dras ihop så att fällans omfång minskar och fisken kan ösas upp i de små fiskebåtarna med hjälp av ett landningsnät. Väl i båten sorteras fisken efter storlek och de som inte är minst 40 cm långa släpps tillbaka i havet. På så sätt kan fisk av hög kvalitet levereras färsk till fabriken i land utan någon bifångst av oönskade arter eller för små fiskar. Samtidigt är den här fångstmetoden bränslesnål tack vare de små fiskebåtarna som används.