Menu and search
English version German version Danish version French version Japanese version

En affärsdriven och hållbar CSR-satsning

Vår verksamhet präglas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal Greenland, oavsett om det är som internationell kund eller som en lokal leverantör, är vi Grönlands ansikte utåt.

Vi vet att våra handlingar har betydelse, inte bara affärsmässigt men också för uppfattningen av Grönland och det grönländska samhället.
Royal Greenland har både privilegier och ansvaret att vara den största arbetsgivaren på Grönland.
 

Vår framgång är beroende av ett nära och ömsesidigt samarbete med de lokala fiskare, lokala myndigheter och våra ägare – Grönlands självstyre. Därför har vi inte bara ett ansvar för att producera fisk- och skaldjursprodukter av hög kvalitet, utan även att stödja en hållbar utveckling och lönsamhet i det grönländska samhället och i andra sammanhang, där vi är aktiva.
 


 

Utveckling i tre dimensioner

Vår satsning på CSR påverkar utvecklingen av företaget i tre nära sammanlänkade delar: Ekonomi, Miljö och Social utveckling. Vi anser att det inte är möjligt att få långvarig ekonomisk tillväxt, på bekostnad av miljön och sociala strukturer i de samhällen där vi är aktiva. Vi arbetar enligt modellen ”Planera – Agera – Kontrollera – Utvärdera” för att säkra ständiga förbättringar.

Fokusområden

Vi har prioriterat och delat upp våra CSR-satsningar i fem tydliga fokusområden:

1. Hållbart fiske

2. Miljö

3. Hälsa och säkerhet