Menu and search
English version German version Danish version French version Japanese version

God affärsetik

Vår ambition är att visa öppenhet i vår verksamhet.

Ansvarsfull och trovärdig kommunikation

Den globala fisk- och skaldjursindustrin samarbetar med offentliga myndigheter, NGO´er, kunder och leverantörer. Vi anser att det bästa sättet att agera på denna marknad är att aktivt och öppet delta i debatten och att påverka de beslutsprocesser, som bestämmer villkoren för våra medarbetare och partners vardag

Etisk verksamhet

Våra etiska värderingar ska respekteras i samband med inköp, produktion och försäljning. Vi följer de högsta livsmedelsstandarderna för säkerhet inom alla våra affärsområden, från fångst, bearbetning och paketering till distribution och produktutveckling.

Samarbete med intressenter

Som storproducent av fisk och skaldjur, främst Nordatlanten, vill vi samarbeta med kunder och leverantörer, för att utveckla vår verksamhet och resultat på ett hållbart sätt

Anti-korruptionsåtgärder

Vi tar avstånd från alla typer av korruption (inklusive bestickning, bedrägerier, osedvanligt omfattande gåvor, utpressning och förskingring). Om en anställd deltar i någon form av korruption, utgör detta grund för avskedande och avstängning. Misstanke om olagliga aktiviteter utgör grund till vidare utredning.

Aktivt engagemang i CSR-aktiviteter

Vi medverkar även i två olika hållbarhetsrelaterade nätverk:

  • Sustainable Fisheries Greenland - ett samarbete mellan flera grönländska fisk- och skaldjursproducenter, för ett hållbart fiske på Grönland.
  • CSR Greenland - en frivilligorganisation som arbetar med en mängd olika CSR relaterade ämnen. Organisationen är medlem av FN:s Global Compact och arbetet grundar sig på de tio principer häri.
     

Links