Menu and search
English version German version Danish version French version Japanese version

Hälsa och säkerhet

Royal Greenland är en global organisation som omfattar många olika kulturer och arbetsområden

Vi arbetar med hela värdekedjan - från fiske, inköp och produktion, till försäljning, marknadsföring och service. Samtliga avdelningar bidrar till att leverera de allra bästa produkterna. Vår världsomfattande verksamhet rymmer både lokala och globala jobbmöjligheter.

Ärlighet och respekt

Att våra anställda får utvecklas, har en bra arbetsmiljö och en positiv atmosfär på arbetsplatsen utgör ramen för, och gör oss stolta över de produkter vi levererar. Vi strävar efter att ha en arbetsplats, som kännetecknas av ömsesidig respekt, tillit och motivation. Vi kommunicerar ärligt, artigt och respektfullt med alla.

Skandinaviska standarder

Inom Royal Greenland tar vi hand om våra anställda. Personalen tillåts organisera sig i relevanta fackföreningar. Vi följer alla lagar och riktlinjer för att säkra arbetsförhållanden och arbetsmiljöer. När det gäller de grönländska lagarna och riktlinjerna, har de en stark förankring till de gällande skandinaviska lagar och riktlinjer – lagstiftning som är både omfattande och beskyddande. Mer om vår arbetskultur här