Menu and search
English version German version Danish version French version Japanese version

Hållbart fiske

Hela världens vilda fisk- och skaldjursbestånd, utgör fundamentet i vårt företag och för många människors liv. Vårt fokus är att hela tiden förbättra vår hantering av naturens resurser.

Tillgången på råvaror

Vi köper in fisk och skaldjur från hela världen, men den största delen härstammar från de kalla havsområdena kring Grönland och Nordatlanten. De viktigaste arterna är kallvattensräkor, grönländsk hälleflundra, Alaska pollock och Torsk. Bland den odlade fisken är laxen den viktigaste fiskarten.

Varje år genomför vi en utvärdering av hållbarhetssituationen för samtliga arter i vårt sortiment. Utvärderingen baseras på de tillgängliga källorna, som exempelvis vetenskapliga data och bedömningar och NGO-värderingar.

Aktuell utvärdering av de viktigaste arterna:

  • Det grönländska fisket efter grönländska kallvattensräkor på västkusten, både inom- och utomskärs, är nu MSC (Marine Stewardship Council) certifierat. Under bedömningsprocessen har betydande förbättringar inom styrning och skyddande av beståndet uppnåtts.
    Läs mer på MSC:s hemsida.
  • Beståndet för grönländsk hälleflundra på västra Grönland är stabilt. Inom skär fångas fisken huvudsakligen med långrev och utom skär med trålare. Återhämtning sker under februari och mars i Davissund. Fiskyngel och småfiskar förflyttar sig till andra områden i Diskobukten, där fisken sedan fångas. Beståndet av grönländsk hälleflundra på östra Grönland har varit stabilt sedan 2004 och visar tecken på att långsamt öka.  
  • Vår Atlanttorsk fångas i FAO 21 och FAO 27 (västra och östra Nordatlanten). Huvuddelen kommer från Barents hav, där det har skett en betydande ökning av biomassan under de senaste åren. Kvoterna har således också blivit större. Under de senaste åren har torskbeståndet på västra Grönland ökat, troligtvis på grund av stigande havstemperaturer.  
  • Alaska pollock kommer från Stilla Havet FAO 61 och 67 d.v.s. amerikansk resp. ryska farvatten.


Spårbarhet