Menu and search
English version German version Danish version French version Japanese version

Lokalt engagemang

Royal Greenland har djupa rötter i det grönländska samhället. Vårt främsta och viktigaste ansvar är att bidra till en hållbar utveckling av det grönländska samhället men även i de övriga samhällen vi verkar i.

Utbildning av våra viktiga tillgångar

Havets råvaruresurser påverkar aktiviteterna på land, vilket medför att produktionen i anläggningarna anpassas (startar upp eller stängs ner) efter behov. När en fabrik behöver stänga ned sin produktion, försöker vi göra övergången så smidig som möjligt för både de anställda och samhället.

Royal Greenland Academy

Under lågsäsong har vi möjlighet att utbilda och träna våra anställda i Royal Greenland Academy. Det är ett ambitiöst och flexibelt utbildningsprogram, som primärt består av kurser i personlig utveckling för alla produktionsanställda och till en viss grad även deras familjer. Royal Greenlands Academy program fokuserar på livskvalitet, hälsa, familj och barn. Därutöver har vi ledarskapsutbildningar, talangprogram, lärlingsprogram och en rad tekniska kurser i t.ex. säkerhet/arbetsmiljö, kvalitet, gaffeltruck och liknande.
 

 

Royal Kids

Social aktivitet för de anställdas barn. Det senaste mötet för barn mellan 8 och 15 år inkluderade diskussioner om hur man motverkar mobbning och vad de skulle identifiera som ett bra liv för barn. Barnen bjöds även på underhållning av den lokala artisten Hinnarik.