Menu and search
English version German version Danish version French version Japanese version

Miljö

På våra lokala produktionsanläggningar pågår ständiga tekniska förbättringsprojekt med fokus på att begränsa energi- och vattenförbrukningen och optimera avfallshanteringen.

Vi arbetar med att systematisera våra miljömässiga insatser, genom fokus på energi- och vattenförbrukning vid t.ex. inköp av ny produktionsutrustning och genom att dagligen involvera medarbetarna i detta arbete.

Som medlem i CSR Greenland är vi aktiva i det grönländska miljöprojektet Saligaatsoq. Målet är att fokusera på miljömässiga utmaningar i ett grönländskt sammanhang och implementera handlingsplaner för produktionsanläggningarna.

Vi arbetar med följande utmaningar i vår produktion:

  • Reducering av vattenförbrukningen och hantering av avloppsvatten
  • Reducering av energiförbrukningen (olja, gas, fjärrvärme, vattenkraft)
  • Hantering av organiskt avfall
  • Reducering av pappers-, kartong- och plastavfall
  • Reducering av kemiska avfallsprodukter 

 

Och inom trålarfartygen arbetar vi med:

  • Reducering av bränsleförbrukning
  • Implementering av effektivare fångstredskap 

Miljövänliga fiskeredskap

Royal Greenlands trålare Qaqqatsiaq testar en ny typ av trålningsdörrar, som är utformade så att de svävar ovanför havsbotten i stället för att dras genom den. Det skyddar havsbotten och reducerar samtidigt bränsleförbrukningen, eftersom motståndskraften minskar. Med denna fångstmetod blir det dessutom mindre slitage på fiskeredskapet, så att de annars löpande driftkostnaderna minskar.

Samarbeten för ett renare Grönland

Saligaatsoq är ett samarbete mellan CSR Greenland, GA (Grönlands arbetsgivarorganisation) och musik- och miljöentusiasten Mads Lumholt, som har fokus på den grönländska miljön med kampanjer och i engagemang med lokala företag.

Städdag i Nuuk

Den 5 juni 20