Menu and search
English version German version Danish version French version Japanese version

The North Atlantic Champion

På Royal Greenland, strävar vi efter att få den starkaste marknadsposition och starka marknadsnärvaro på alla globala marknader med långsiktig potential för våra produkter. Samtidigt vill vi bli den största globala leverantören av liten grönländsk hälleflundra och kallvattenräkor - och andra nordatlantiska arter där vi kan uppnå denna position.

Mission

Vi maximerar värdet på de nordatlantiska havsresurserna på ett hållbart sätt, till förmån för Grönland

 

Läs mer om vår mission

 

Vision

Den nordatlantiska mästaren - Vi står närmast fisken, kunderna och konsumenterna

 

Läs mer om vår vision