Menu and search
English version German version Danish version French version Japanese version

Vision

The North Atlantic Champion

Vi står närmast fisken, kunderna och konsumenterna
 

Vi är ett helt vertikalt integrerat företag. Royal Greenland levererar nordatlantiska fisk- och skaldjursprodukter av hög kvalitet från fångst till konsument.


Vi har den starkaste marknadspositionen och den starkaste marknadsnärvaron på alla internationella marknader som har en långsiktig potential för våra produkter. Royal Greenlands position baseras på en djup förståelse för globala kund- och konsumentbehov.
 

Vi är den största internationella leverantören av grönländsk hälleflundra och nordhavsräkor – och andra nordatlantiska arter, vilket gör att att vi kan uppnå denna position. Royal Greenland definierar marknaden för dessa arter.