Menu and search
English version German version Danish version French version Japanese version

Nyheter från Royal Greenland

 
14.12.2015:

Kallvattensräkor – status 2015 och förväntningar inför 2016

Som vi tidigare har rapporterat om i Seafood Insight har det varit några turbulenta år för kallvattensräkor med minskade kvoter och försämrad tillgång ökad efterfrågan och därmed ständiga prisökningar. Men hur ser det rådande marknadsläget ut nu när året närmar sig sitt slut och vad är utsikterna för 2016?

14.12.2015:

Studier tyder på bättre hållbarhet med fryst fisk

Fryst fisk slängs inte lika ofta som färsk fisk. Fryst fisk kan också kopplas till minskade utsläpp av växthusgaser under transporterna. Därför konkurrerar fryst fisken med färsk inte bara när det gäller kvalitet, utan även när det gäller hållbarhet.

14.12.2015: