Menu and search
English version German version Danish version French version Japanese version

Kallvattensräkor – status 2015 och förväntningar inför 2016

Som vi tidigare har rapporterat om i Seafood Insight har det varit några turbulenta år för kallvattensräkor med minskade kvoter och försämrad tillgång ökad efterfrågan och därmed ständiga prisökningar. Men hur ser det rådande marknadsläget ut nu när året närmar sig sitt slut och vad är utsikterna för 2016?

Marknaden präglas av väntan

Priset på kallvattensräkor var högre än tidigare inför julförsäljningen 2014 och har fortsatt att stiga under 2015, på grund av begränsad tillgänglighet och hög efterfrågan. Men när den kanadensiska fiskesäsongen tog slut tidigt i höstas hade priset stannat och kurvan planat ut, vilket kan vara en indikation på att prisbalansen mellan utbud och efterfrågan har nåtts.

Totalt sett ser vi inte någon nedgång i efterfrågan utan snarare att marknaden har hittat ett jämnviktsläge: Enlig Henrik Cordsen, kategoriansvarig räkor hos oss på Royal Greenland är bilden som följer: ”Vi tror inte att kallvattensräkor har blivit så dyra att ingen längre kommer att köpa dem, utan snarare att efterfrågan har nått en platå och att priset har stannat på en nivå som motsvarar produktens kvalitet. Kallvattensräkor är inte – och ska inte vara – en vardagsprodukt, utan något folk köper till speciella tillfällen. I det avseendet har tillgång och efterfrågan fått kunderna och konsumenterna att ganska snabbt anpassa sig till denna nya marknadssituationen."

Förväntningar inför 2016

Nyligen publicerade det grönländska institutet för naturresurser (en oberoende organisation av forskare och biologer som bistår den grönländska regeringen ) sina råd för 2016 gällande det grönländska räkfisket. Deras forskning visar att de senaste årens kvotminskningar har burit frukt och att biomassan ökar i västra Grönland. Dessutom verkar det finnas en relativt stor mängd nya små räkor på väg in i fisket. Därför rekommenderar de att Grönlands regering ökar kvoten för 2016.
Det är också exakt vad som hände när Grönlands r