Menu and search
English version German version Danish version French version Japanese version

Lokalt sponsorskap

Vi är stolta över att kunna bidra till det grönländska samhället genom att sponsra lokala aktiviteter.

Royal Greenland har som policy att sponsra aktiviteter som har en direkt koppling till Grönland. Vi tar ställning till vilka projekt vi ska sponsra från fall till fall efter att den sökande har lämnat in en skriftlig ansökan. Sponsringskommittén på Grönland beviljar ett årligt sponsorskap till ett antal aktiviteter som främst inriktar sig på utbildning, sport eller hälsa.

Sponsorskap utanför Grönland

Vi sponsrar även aktiviteter utanför Grönland. Först och främst beviljar vi sponsring till aktiviteter som har en nära anknytning till Grönland och/eller fisk- och skaldjursindustrin, och aktiviteterna bedöms på kommersiell grund.

Ansökan

Om du vill ansöka om sponsring ska du skriva några rader via e-post om syftet, innehållet och tidpunkten för aktiviteten till info@royalgreenland.com.

Denmark

Royal Greenland
Hellebarden 7
9230 Svenstrup J.
Danmark
Tel.: +45 98 15 44 00
E-mail: info@royalgreenland.com

Choose other location

Grönländska trekampsutövaren Malik Lynge Reiding går över mållinjen på Ironman Phuket 2010