Menu and search
English version German version Danish version French version Japanese version

En kreativ och rolig arbetskultur

På Royal Greenland sätter vi en ära i att sträva efter att vara bäst på vårt område. Men det finns alltid utrymme för ett gott skratt.

Att arbeta på Royal Greenland är både krävande och utmanande. Vi är energiska och resultatinriktade personer som strävar efter att uppnå våra mål. Men vi har alltid roligt också och vi uppmuntrar våra anställda att hitta en hälsosam balans mellan arbete och fritid. På Royal Greenland ger vi också alla våra anställda stort ansvar och ett skäl till att vara stolta över vårt företag och våra produkter.

Arbetsmiljö

På Royal Greenland deltar alla i i den dagliga dialogen och det proaktiva arbetet med vår arbetsmiljö. Vi genomför arbetsplatsbedömningar i samarbete med enskilda anställda för att minska risker för arbetsplatsrelaterade skador. Vi tar med arbetsmiljön i den övergripande bedömningen när vi köper in ny produktionsutrustning och tar fram arbetsinstruktioner som omfattar hälso- och säkerhetsföreskrifter. Detta sker genom ett föregripande samarbete med myndigheter och andra intressenter.

Globala och lokala jobb

Vi är en global organisation som omfattar många kulturer och olika arbetsområden. Vi arbetar med hela värdekedjan från fiske, produktion, kvalitetsbedömning och logistik och produktutveckling till marknadsföring, försäljning och tjänster samt ett antal stabsfunktioner. Vår världsomspännande verksamhet främjar lokala eller globala arbetstillfällen.
Personalutveckling, bra arbetsmiljö och en positiv anda på arbetsplatsen utgör en ram för och en stolthet över de produkter vi säljer. Vi strävar efter en arbetsplats som kännetecknas av ömsesidig respekt, tillit och motivation. Vi kommunicerar ärligt med varandra och tar hänsyn till alla parter.

Bli en del av vårt företag!

På Royal Greenland har vi anställda som är de mest kunniga inom sina respektive områden, och vi är alltid ute efter kvalificerade och begåvade medarbetare. Kontakta vår Personalavdelning om du vill veta mer om vilka lediga tjänster som finns i ditt land.